Câu đố luyện trí não - Thứ năm 14/4/2016

Câu đố luyện trí não – Thứ năm 14/4/2016

Câu hỏi:  Trong bức ảnh chụp bầu trời này có thể có tối đa là bao nhiêu ngôi sao?

Câu đố luyện trí não - Thứ năm 14/4/2016 1

mua-Modalert-200

X